(platnost od 1.1.2020)

Tyto neformální podmínky spolupráce jsou založeny na myšlenkách Income Share Agreement a inspirovány dohodou FriendDA (http://friendda.org/).

Tato smlouva se uzavírá mezi dvěma spřátelenými stranami – společnosti SmartBrains (jako skupinou odborníků předávajících své vědomosti – tedy námi) a účastníkem programu IT-absolvent (jako příjemcem – tedy tebou) za účelem sdílení know-how a dovedností v oblasti IT a následné full-time spolupráce (dále jen program ITA).

Vzhledem k tomu, že jsme se tě rozhodli přijat do našeho skvělého programu ITA, důvěřujeme ti a věříme, že nás nechceš napálit.

Průběh, podmínky a platnost

Program ITA se skládá ze dvou částí:

  1. Intenzivní příprava formou prezenčních workshopů, domácího studia, individuálních a týmových úkolů a další. Podmínkou dokončení první fáze je tvá aktivní účast.
  2. Spolupráce SmartBrains (naší společností) a tebe (jako OSVČ) formou kontraktu na full-time projektech po dobu 24 měsíců. Během této doby je naše prodejní marže na tvoji práci navýšena o 5%.

Tvůj pracovní závazek vůči nám uplyne po 24 měsících spolupráce.

Platnost této smlouvy trvá, dokud ji vysloveně formálně neukončíme.

Porušení

Za podvod budeme považovat například:

  • Použít některou část nebo celý obsah programu ITA pro své vlastní účely bez toho, abychom ti to dovolili (například nám začít konkurovat s obdobným projektem jako program ITA).
  • Dělit se o některou část nebo celý obsah programu ITA s někým, kdo není součástí této smlouvy (například zpřístupnit záznamy ze setkání mimo studijní skupinu programu ITA).
  • Nesnažit se dělat vše pro úspěšné dokončení našeho programu ITA a naplnění jeho účelu (například nás jen vysát z vědomostí a pak se na nás vybodnout).

Tato smlouva může obsahovat i trochu právní závaznosti. Nicméně je pravděpodobné, že v případě nedodržení nebo porušení této smlouvy, neuděláme více než že:

  • tě proklejeme,
  • rozhlásíme v naší komunitě, že jsi nebyl hoden,
  • o tvém podvodu budeme zásadně PSÁT S CAPS LOCKEM,
  • už tě nebudeme považovat za partnera, kterému můžeme důvěřovat.

Jedná se o mírumilovnou dohodu, která nám, díky tvému souhlasu s těmito pár formalitami, dovoluje naplno se ti věnovat. Věříme, že díky našemu programu ITA a tvé upřímné snaze, dosáhneš úroveň platného člena vývojového týmu na pracovním trhu.

Sdílení

Sdílení některé části nebo celého obsahu programu ITA je dovoleno pouze tehdy, pokud jsme tuto dohodu zrušili a taky ji zrušili s případnými třetími stranami.

Ukončení

Tuto smlouvu lze vypovědět i jednostranně, ale nechovej se jako vůl.

Závěrečná ustanovení

Přečtením této smlouvy před odesláním závazné přihlášky do programu ITA souhlasíš s jejím obsahem a plně jí rozumíš.

Pokud ti je některá část této smlouvy nepříjemná, nebo ji považuješ za matoucí, netrap se. Nejsme na světe jediní – zkus štěstí jinde.